Oferta

  • przemysł - przygotowywanie pod malowanie obiektów małych i wielkogabarytowych konstrukcji stalowych w tym hal, mostów, przęseł, dachów, więźb, zbiorników, silosów, tuneli, wież, estakad, a także usuwanie starych farb przy remontach tych obiektów
  • budownictwo - oczyszczanie elewacji budynków ceglanych, drewnianych, otynkowanych z wieloletnich zabrudzeń, farb, zbitych tynków, impregnatów, osmoleń po pożarze
  • motoryzacja - renowacja karoserii, wnętrz i podwozi pojazdów zabytkowych i współczesnych w zakładach prywatnych oraz ASO, a także oczyszczanie bloków silników, felg, pomp, itp.
  • komunalna - utrzymanie czystości w miastach, usuwanie graffiti, pasów ruchu, oczyszczanie kostki brukowej
  • zabytki - renowacja zabytkowych elewacji budynków, pomników, nagrobków
  • spożywcza - usuwanie zabrudzeń poprodukcyjnych, maszyny i taśmy transportowe, hale produkcyjne, silosy, elementy ze stali nierdzewnej jak choćby zbiorniki
  • Zabrudzenia, które usuwamy: • farby proszkowe, poliuretanowo-epoksydowe • rdza powierzchniowa i wgłębna • lakiery samochodowe • farby alkidowe, olejne, ftalowe, akrylowe, itp. • stare tynki • zanieczyszczenia środowiskowe, przemysłowe, spożywcze • osmalenia po pożarze • graffiti z tynków czy oszklenia • gelcoat z laminatu łodzi • i inne...

Cena

Cenę za usługę oczyszczania zawsze wyliczamy indywidualnie. Przy jej ustalaniu bierzemy pod uwagę następujące elementy; 

• Powierzchnię oczyszczanego elementu – im większa powierzchnia tym wyższa cena. 

• Kształt i forma elementu , im więcej trudno dostępnych płaszczyzn tym trudniejsze i bardziej pracochłonne oczyszczanie. 

• Rodzaj i ilość powłok /zanieczyszczeń. • Rodzaj oczyszczanej powierzchni. 

• Oczekiwania klienta wobec jakości i efektu końcowego. 

W praktyce bez oględzin i często bez wykonania próby nie ma możliwości oceny nakładu pracy niezbędnej do oczyszczenia elementu. Wstępnie możemy dokonać jedynie orientacyjnej wyceny bazując na doświadczeniu i na podstawie zdjęć.

Kontakt

  • ul. Stanisława Lema 7, Gdańsk 80-126
  • prosoda.karol@gmail.com
  • 578-007-921
Close Menu